Knauf гіпсокартон                        Knauf гіпсокартон для стелі (ЛГК)
9,5х1200х2000   86,80 грн.
9,5х1200х2500   108.50 грн.
Knauf гіпсокартон
Knauf гіпсокартон стіновий (ЛГК)
12,5х1200х2000   97,36 грн.
12,5х1200х2500   121.70 грн.
12,5х1200х3000   146.05 грн.
Knauf гіпсокартон
Knauf гіпсокартон стіновий вологостійкий (ГКПВ)
12,5х1200х2000   134,76 грн.
12,5х1200х2500   154.50 грн.